ДІАГНОСТИКА КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ

Практика показує, що для багатьох дітей, які з тих чи інших причин не отримали повноцінного розвитку, вступ до школи може виявитися складним випробуванням. Тому своєчасна діагностика, корекція та розвиваюча робота з підготовки до школи є актуальною і важливою задачею, що стоїть перед учителем освітньої установи.

Тут ви знайдете, як мої особисті напрацювання, так матеріали із Інтернету

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВІ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВІ 2

ТЕСТ "ІНТЕРЕСИ І ЗДІБНОСТІ УЧНЯ"

ІНТЕРЕСИ І ЗДІБНОСТІ УЧНЯ (ДОДАТОК)

КАРТА ВІДСТЕЖЕННЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ

СОЦІОМЕТРІЯ

СОЦІОМЕТРІЯ

ДІАГНОСТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У КЛАСНОМУ КОЛЕКТИВІ

РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

МЕТОДИКА "МАЛЮНОК СІМ`Ї"

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ Й ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ