МАТЕМАТИКА, 4 КЛАС  

 

  Картки . Письмове ділення, множення, додавання й віднімання   

Картки. Табличні випадки множення й ділення. Ділення двоцифрового на двоцифрове

Картки. Письмове множення(ставити для друку аркуші А4 )

Картки. Письмове ділення(ставити для друку аркуші А4 )

Картки. Ділення багатоцифрового на одноцифрове (А5)

Картки. Ділення багатоцифрового на одноцифрове (2)(А5)

Картки. Ділення трицифрового на одноцифрове(А5)

Картки. Письмове додавання і віднімання


 

ДПА

Контрольна робота №1 І варіант

Контрольна робота №1 ІІ варіант

Контрольна робота №2

Контрольна робота №3

Контрольна робота №4 ІІ варіант (пдф)

Контрольна робота №4 І варіант (пдф)

Контрольна робота №5

Контрольна робота №6

Контрольна робота №7

Контрольна  робота №8

Наказ ДПА 2018

Різне ДПА 2019


ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ (ОПОРНІ СХЕМИ)


 

  ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ за підр. М.В. Богданович  

(колендарні плани до цих конспектів знаходяться у розділі Документація)

№№1-4

Вступ. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на зменшення числа в кілька разів
Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині, у просторі. 
Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення виразів. Складання і розв’язування задач за короткими записами. 
Множення і ділення з числами 1 та 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами. 

№№5-8

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці. 

 Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа. 
Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням. Розв’язування задач. 
№№9-12
Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, що містять знаходження частини числа або числа за його частиною.
Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число виду 24·40. Складання і розв’язування задач.
Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу.
Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв’язування задач.
№№13-16
Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число виду 540:20. Розв’язування рівнянь і задач.
Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел.
Ділення на одноцифрове і двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа.
Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь і задач. Побудова кола.
№№17-20
Контрольна робота №1 за темою "Повторення за 3 клас"
Аналіз к.р. Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2000. Записування чисел, позначених на числовій прямій. Розв’язування задач.
Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2000. Лічба тисячами до 10 000. Розв’язування задач.
Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут.
Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами.
Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними.
Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв’язування задачі.
Читання і записування чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 100 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника.
Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів.
Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.
Нумерація шестицифрових чисел у межах 200 000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач.
Читання і записування чисел у межах 200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел.
Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел.
Клас. Таблиця розрядів і класів. Склад числа за розрядами і класами. Лічба розрядними одиницями. Розв’язування задач.
Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1 000. Розв’язування складених задач.
Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.
Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1 000 разів. Розв’язування рівнянь і задач.
Контрольна робота. №2
Аналіз к.р. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Визначення відстаней на карті.
Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць вимірювання маси. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.
Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв’язування задач на дві дії та складання обернених задач.
Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.
Табель – календар. Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць вимірювання часу. Розв’язування задач на час.
Дія додавання. Закони додавання. Табличне і позатабличне додавання.
Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень.
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач.
Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка.
Перевірка додавання відніманням. Розв’язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка.
Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника.
Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними.
№№48-51
Аналіз к.р. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці.
Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними. Периметр прямокутної ділянки.
Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач.
Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення тривалості подій.
№№52-55
Дії з іменованим числами. Розв’язування задач на визначення часу. Розв’язування рівнянь.
Спосіб округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого множника. Побудова кола, поділ його на частини.
Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв’язування задач.
Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху.
Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.
Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами.
Просторові фігури, їх назви. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами.
Аналіз к.р. Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв’язування задач на рух.
Контрольна робота №4
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач.
Множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Розв’язування задач із двома буквеними даними.
Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу.
Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на спільну роботу.
Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу.
Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.
Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника.
Одиниці вимірювання площі. Задачі, які містять дії над величинами. Вираженими в одиницях площі.
Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач.
Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами.
Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів.
Контрольна робота.№5
Аналіз к.р. Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв’язуються дією ділення.
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці.
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці.
Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач.
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач.
Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач.
Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач.
Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач.
Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.
Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.
Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух.
Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10, 100, 1 000. Задачі на спільну роботу.
Контрольна робота.№6 "Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові"
Аналіз к.р. Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною.
Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа
Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа.
Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа.
Знаходження числа за значенням його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа.
Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня.
Повторення переставного і сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений одиницею з нулями.
Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.
Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.
Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення.
Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення.
Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей.
Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею.
Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач.
Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення.
Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач.
Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух.
Ділення багатоцифрових чисел на розрядні ( у частці нулі всередині і в кінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.
Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач.
Контрольна робота.№7
Аналіз к.р. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.
 
 
Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.
Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.
Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач.
Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями.
Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух.
Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578·403. Задачі на рух і на знаходження площі.
Аналіз к.р. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне.
Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
Контрольна робота №8 Усні обчислення