МАТЕМАТИКА, 3 КЛАС  

  Конспекти уроків за підр. Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька  

№1-10

№11-13

№18-21

№26-29

№30-32

№35-37

№38-41

№42-46

№47

№48

№49-52

№53-56

№65-68

№69-72

№73-76

№76-79

№81-84

№85-88

№89-92

№93

№94-96

№97-100

№101-104

№105-108

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами. (№ 876-884 )

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого і другого ступенів. (№ 885-893 )

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число. (№ 894-903 )

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. (№ 904-913 )

№109-112

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 914-922 )

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які с комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота. (№ 923-932)

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин. (№ 933-942 )

Контрольна робота № 7.

№113

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 943-951)

№114

Поняття «частини». Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2–4 дії. які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів). (№ 952-962 )

№115

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 963-972 )

№116

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 973-981 )

№117

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів). (№ 982-993 )

№118

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами. (№ 994-1003 )

№119

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. (№ 1004-1011 )

№120

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. (№ 1012-1021 )

№121-125

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. (№ 1022-1030 )

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 1031-1039)

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії). Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини. (№ 1-10 )

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2–3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць. (№ 11-20 )

№123

Контрольна робота №8

№126

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків. (№ 21-30 )

№127

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння. (№ 31-40 )

№128

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (№ 41-49 )

№129

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці. (№ 50-58 )

№130

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. (№ 59-67)

№131

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника. (№ 68-77 )

№132

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№ 78-86 )

№133

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків. (№ 87-96 )