ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

  Поурочні плани за підручником С. Ткач, М. Резніченко  

(календарні плани до цих конспектів містяться у розділі Документація)

№№1-2

Вступ. Техніка безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Бесіда «Художній образ в мистецтві». Поняття про художній образ в мистецтві. Специфіка вирішення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва. Композиція «Спогади про літо» (матеріали на вибір)

Художній образ в графіці. Створення художнього образу за допомогою засобів виразності графіки: ліній, штрихів, крапок, плям. Композиція «Могутні сосни» (графічні матеріали)

№3

Вибір графічної техніки для створення виразного художнього образу. Композиція «Природні стихії» (туш)

№№4-6

Колір як засіб створення образу в живописі. Створення засобами кольору певного за характером образу. Композиція «Мелодія осені» (акварельні фарби або гуаш)
Вибір живописної техніки для створення виразного художнього образу. Композиція «Синій туман»
(акварельні фарби)
Форма, колір, декор у створенні художнього образу. Створення художнього образу на тему «Екзотичний птах» (гуаш, кольоровий або тонований папір)
№№7-8
 Види скульптури. Особливості створення художнього образу в об’ємі. Створення скульптурного образу тварини (пластилін)
Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів в об’ємі або рельєфі «Веселий лісовик» (природні матеріали, картон, пластилін)
№№9-10
Особливості декоративного образу (на прикладах творів народних майстрів Опішні, Косова, Києва, Вінниці тощо). Виготовлення іграшки за українськими народними мотивами (тканина, глина, солома або інші природні матеріали)
Петриківський розпис. Композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів. Композиція «Казкова квітка Петриківки» (акварельні фарби або гуаш)
Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості й складені. Значення вісі симетрії при виготовленні витинанки. Створення
Вазонової композиції-витинанки «Дерево життя» (кольоровий папір, картон)
 Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, її призначення. Створення на основі асоціацій образу казкового будинку. Композиція «Будинок для казкового персонажа» (матеріали на вибір)
 Інтер’єр. Розташування предметів у закритому просторі з урахуванням межі зламу (підлога — стіна). Композиція «У селянській хаті» (матеріали на вибір)
Дизайн та художнє конструювання. Створення художнього образу в техніках паперопластики, оригамі. Створення дизайн-форми «Чарівний ліхтарик» (кольоровий папір, картон)
Шрифт і декор у створенні художнього образу. Уведення слів та чисел у декоративно-орнаментальну композицію. Створення святкової листівки (акварельні фарби або гуаш)
№16
Узагальнення і систематизація вивченого. Виставка творчих робіт учнів
Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше (картон, гумка, морква, картопля). Уведення поняття «штамп». Композиція «Невідома планета» (картон, гумка, картопля)
Засоби створення художнього образу в пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші). Композиція «Караван у пустелі» (гуаш, тонований папір)
Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка тощо). Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону. Композиція «Морські фантазії» (акварельні фарби або гуаш)
Залежність колірної гами від освітлення. Колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Композиція «Свято весняної природи» (гуаш або акварельні фарби)
Трансформація форми як засіб створення фантастичного образу. Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Створення декоративного образу тварин (гуаш)
Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами творів народних художників. Композиція «Фантастична істота» (гуаш, тонований папір)
Образи тварин у творах художників-анімалістів. Закріплення понять «пропорції», «динаміка», «статика». Зображення фігури тварини (на площині чи в об’ємі) у статичному або динамічному станах. Композиція «Мій чотирилапий друг» (гуаш або акварельні фарби)
Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу. Виконання портрету казкового героя (гуаш або акварельні фарби)
Зображення людини в статичному та динамічному станах. Засвоєння знань про будову людського обличчя, пропорції фігури. Композиція «Веселі старти» (гуаш або акварельні фарби)
Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри. Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Композиція «Український рушничок» (гуаш або акварельні фарби)
Краса природи рідного краю. Особливості природного середовища рідного міста (села). Розвиток спостережливості, зорової пам’яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині. Композиція «Пам’ятки архітектури» (гуаш або акварельні фарби)