УКРАЇНСЬКА МОВА, 4 КЛАС  

Стіна слів 4 клас

Правопис іменників (опорні таблиці)

Завдання Яцика 3-4 кл(більше 10 робіт)

  ПОУРОЧНІ ПЛАНИ  за підр. М.С.Вашуленко,С.Г.Дубовик, О.І. Мельничайко  

(календарні до цих конспектів у розділі Нормативні документи)

№№1-4

Мова — безсмертний скарб народу
Збагачення мови новими словами. Вимова і написання слова аеропорт
Культура мовлення і спілкування
Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок. Вимова і написання слова футбол

№№5-9

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті
Засоби зв’язку речень у тексті
Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті
РЗМ Твір-розповідь за темою «Яскраві враження від літніх канікул»
Особливості змісту та побудови тексту-міркування

№№10-12

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів
Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.Вимова і написання слова температура
Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

№№13-16

Контрольна робота. Диктант № 1
Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією
Основа речення. Діалог. Вимова та написання слова океан
РЗМ Переказ тексту «Ромашки»
№№17-20
Зв’язок слів у реченні. Вимова та написання слова трамвай
Однорідні члени речення
Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Вимова і написання слова гардероб
Закріплення знань про однорідні члени речення. Вимова і написання слова кілометр
№21-24
Особливості змісту та будови есе. Узагальнюючий урок з розділу «Речення»
Контрольна робота: діалог (усно або письмово)
Слово. Значення слова. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість
Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова
РЗМ Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»
Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова .Вимова і написання слова дисципліна
Повторення вивченого про іменник як частину мови
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Вимова і написання слова оптимізм
Рід і число іменників. Вимова і написання слова спільнота
Відмінювання іменників. Початкова форма іменника. Вимова і написання слова держава
Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Вимова і написання слова шеренга
Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини
РЗМ Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»
Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині
Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (я) в родовому відмінку
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Вимова і написання слова мізинець
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини
Правопис закінчень іменників у множині
РЗМ Вибірковий переказ тексту з елементами опису «Осінь за вікном чарівну казку пише»
Контрольна робота : списування. Правопис закінчень іменників у множині
Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках. Вимова та написання слова тролейбус
Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь за темою «Іменник»
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник як частину мови
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Вимова та написання слова життєрадісний
РЗМ Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.
Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками
Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами
Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині
Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
РЗМ Детальний переказ за колективно складеним планом
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників
Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів
Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду