УКРАЇНСЬКА МОВА , 3 КЛАС  

Пам`ятка роботи над помилками

Стіна слів 3кл (І варіант)

Стіна слів 3 кл (ІІ варіант)

  Поурочні плани за підр.Захарійчук 

№10-13

 План тексту (с. 19-21, впр. 33-36)

Текст-розповідь. Текст-опис .Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те; лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

(с. 21-25, впр. 37-43)

Контрольна робота №1. Письмовий переказ

Аналіз контрольної роботи. Текст-міркування. Складання текстів-описів, есе, художніх та науково-популярних. (с. 25-26, впр. 44-47). Підсумок по темі 

№18-23

№26-28

№28

№29-32

№33

№35-36

№37-40

№41-44

№45-48

№50-53

№54

№57

№58-61

№62-64

№65-67

№68-70

№71-73

№74-76

№80-82

№83-85

№86

№87-89

№90-91

№92-94

№95-97

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

Закріплення знань про прикметник як частину мови

Контрольна робота. «Пе­ревірка мовних знань і вмінь за темою «Іменник. Прикметник»

№98-99

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови

Зв’язок дієслова з іменником у реченні

№101-102

Дієслова-антоніми

Дієслова-синоніми

№103

Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Контрольне списування

№104

Вживання дієслів у переносному значенні

№105

РЗМ. Складання висловлювання про прочитаний твір

№106-107

Змінювання дієслів за часами

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію

Спостереження за влучним добором дієслів автором тек­сту для змалювання подій, явищ

№108-115

Спостереження за влучним добором дієслів автором тек­сту для змалювання подій, явищ

Написання частки не з дієсловами

РЗМ №16. Складання при­вітання до Дня Матері

Повторення вивченого про дієслово.

Контрольна робота. Диктант

Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова

Розбір дієслова як частини мови. «Пе­ревірка мовних знань і вмінь за темою «Дієслово»

Узагальнення знань і вмінь за темою «Дієслово"